Conform OMECTS nr 4959 prvind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unitatile scolare sunt abilitate sa oganizeze astfel de concursuri. 

Lista posturilor pentru concursuri poate fi consultata aici. Precizam ca lista contine date in curs de completare si pe masura ce unitatile scolare ne transmit informatiile referitoare la organiyarea concursurilor, vom actualiza lista respectiva. 

Nota privind organizarea concursurilor poate fi descarcata de aici