Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 13
 - Anunt concurs selectie 
 - Adresa MEN - Calendar concurs
 - Metodologie_anexa_OMECTS_5549_6_10_2011 
 - OMECTS nr 4838_2012 pentru modificarea OMECTS 5549_2011