MISIUNEA ISJ Călăraşi

Asigurarea cadrului propice desfăşurării unui învăţământ de calitate, prin consolidarea rolului şcolii - ca principala instituţie de educaţie - in formarea elevilor ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii şi într-o societate dinamică de tip european.

VIZIUNEA ISJ Călăraşi

Promovarea unui învăţământ de calitate, modern şi flexibil, stimularea creativităţii, abandonarea stilului rigid şi nedemocratic în relaţiile profesor-elev, munca în echipă şi o eficientă comunicare strategică interinstituţională - un model de progres educaţional , generator de cetăţeni responsabili, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.

În concordanţă cu Oferta mangerială a ISJ Călăraşi, dorim să imprimăm o direcţie de dezvoltare benefică sistemului de învăţământ călărăşean , şi nu doar o simplă administrare a sistemului , prin implementarea programelor naţionale şi adaptarea acestora condiţiilor locale.