Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

ORDIN MECTS  Nr. 3035_2012, actualizat cu OMEN 4203_2018 și 3015 _2019 - Anexa 1- Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare
şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare,