Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Tipărire
Categorie: Mobilitate personal didactic
Accesări: 4644

Lista posturilor neocupate la data de 28 August ( multe din aceste posturi vor fi ocupate in etapa de încadrare la plata cu ora, aceasta etapa derulându-se pana pe 2 Septembrie 2020).
Următoarea actualizare a posturilor se va face pe 3 Septembrie și va conține lista posturilor rămase după încadrarea la plata cu ora;  din aceasta lista publicată pe 3 Septembrie se va face repartizarea in ședința din 4 Septembrie a cadrelor didactice care vor promova concursul/testarea din 1 Septembrie.

 INFORMATII CONCURS SUPLINITORI CALIFICATI

 

 

Suplinitorii calificati care nu au depus dosare in luna IULIE 2020 si solicita participarea la concursul de suplinire din 1 septembrie 2020, vor depune dosare la ISJ Calarasi in perioada 26-27 august 2020 intre orele 9-14. 
Borderourile de sali

In atentia candidatilor

Concursul va avea loc in ziua de 1 septembrie 2020 la Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu Calarasi. Accesul in sali se va face in intervalul 7,45-8,30. NU SE ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU DISCIPLINELE: GEOGRAFIE, ISTORIE, SOCIO UMANE, BIOLOGIE, RELIGIE, LIMBA ȘI LITERATURA ROMANĂ 

Cerere inscriere concurs suplinitori calificati care NU AU DEPUS dosare in luna IULIE 2020  Documentele necesare intocmirii dosarului sunt pe ultima pagina a cererii; NU SE ACCEPTA DOSARE INCOMPLETE!!!)

(Pentru a elimina din birocratia inscrierilor la concurs, candidatii care au depus dosare in luna iulie 2020 si care nu s-au prezentat/s-au retras/au obtinut note sub 5 etc la concursul din 29 iulie 2020, vor fi inscrisi in borderourile de sala, urmand sa completeaze o cerere in ziua concursului)

Extras metodologie privind concursul de ocuparea a posturilor

Declaratie pe propria raspundere necesara intocmirii dosarului

Fisa medicala trebuie sa contina formularea APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT. Alte formulari nu vor fi acceptate.

Adeverinta/certificatul de integritate comportamentala (necesar la dosarul de inscriere) se obtine de la politie.

 

 

 

 

INFORMATII SUPLINITORI NECALIFICATI

Suplinitorii cu studii necorespunzatoare postului vor depune dosarele pentru testare in perioada 27-28 august 2020, intre orele 9-14.

Pentru posturile de invatatori dosarele se depun la SCOALA GIMNAZIALA TUDOR VLADIMIRESCU CALARASI

Pentru posturile de educatoare dosarele se depun la SCOALA GIMNAZIALA TUDOR VLADIMIRESCU CALARASI

Testarea va avea loc in ziua de 1 septembrie 2020 la Scoala Tudor Vladimirescu Calarasi doar pentru posturi de invatatori si educatoare. Accesul in sali se va face in intervalul 7,45-8,30

Borderourile de sali

In atentia candidatilor

Cerere suplinitori necalificati   Documentele necesare intocmirii dosarului sunt pe ultima pagina a cererii; NU SE ACCEPTA DOSARE INCOMPLETE!!!)

Extras metodologie privind etapa de testarea a suplinitorilor fara studii corespinzatoare postului

 Declaratie pe propria raspundere necesara intocmirii dosarului

 Fisa medicala trebuie sa contina formularea APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT. Alte formulari nu vor fi acceptate.

Adeverinta/certificatul de integritate comportamentala (necesar la dosarul de inscriere) se obtine de la politie.

 

 

 

 

REPARTIZAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA:

Directorul unității emite decizie de încadrare la plata cu ora pentru personalul titular al unității și, în baza cererilor primite în școli, va trimite la IȘJ tabele cu propuneri de plata cu ora pentru personalul didactic titular din alte unități de învățământ, personalul didactic asociat și personalul didactic pensionat

Cerere incadrare prin plata cu ora

Extras metodologie incadrare plata cu ora

ETAPE

a) înregistrarea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ sau la inspectoratele școlare (daca postul/catedra la care cadrul didactic a predat in anul scolar anterior s-a ocupat in etapele anterioare; sau daca cadrul didactic solicita incadrare la plata cu ora la o unitate la care nu a mai predat anul scolar trecut);

Zilele: 28 și 31 august 2020

b) atribuirea orelor neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ, acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat și depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele școlare;

Termen: 1 septembrie 2020

c) atribuirea orelor neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract

individual de muncă pe perioadă determinată (SUPLINITORII CALIFICATI REPARTIZATI PRIN DECIZIA ISJ) la nivelul unității;

Termen: 1 septembrie 2020

 

d) acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unitați de învățământ și depunerea/transmiterea acestui aviz la inspectoratele școlare;

Termen: 1 septembrie 2020

e) transmiterea, la inspectoratele școlare, a:

(i) listei posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete rămase neocupate;

(ii) listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plată cu ora, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare;

Perioada: 1-2 septembrie 2020