Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

REPARTIZARE IN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI

REPARTIZAREA ÎN BAZA MEDIILOR DE REPARTIZARE OBŢINUTE LA CONCURSURILE DE TITULARIZARE SESIUNILE 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 SAU 2014

Cererea-suplinire-in-baza-concursurilor-de-titularizare-2019_2018_2017 (pentru cadrele didactice care au obtinut note peste 5 in 2019/2018/2017, iar ulterior nu au obtinut note sub 5)

Cerere-suplinire-in-baza-concursurilor-2016_2015_2014 (pentru cadrele didactice care au obtinut note peste 7 in 2016/2015/2014, iar ulterior nu au obtinut note sub 5)

a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților care solicită angajare pe peentru cadrele didactice care au obtinut note peste 5 in 2019/2018/2017 iar ulterior nu au obtinut note subrioadă determinată în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014; verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;

 

Perioada: 18- 29 iunie 2020

 

d) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 90 din Metodologie;

 

Perioada: 26-28 august 2020