Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Acțiuni metodice_Educație permanentă_sem I_2019-2020

EDUCAŢIE PERMANENTĂ

LICEE ŞI GIMNAZII

TEMA: Rolul activităților educative în formarea abilităților de viață ale elevilor prin valorizarea potențialului socio-economic al zonei

Nr.

crt.

Centrul metodic

Data /ora

Unitatea de învăţământ

Responsabili profesori

1.

Călăraşi - activitate demonstrativă și activitate extracurriculară

23 octombrie

ora 10.00

 

Liceul Tehnologic “Sandu Aldea” Călăraşi 

Prof. Popa Mura Grațiela-consilier educativ - Liceul Tehnologic “ Sandu Aldea” Călăraşi 

Prof. metodist - Radu Elena

2.

Olteniţa - activitate demonstrativă și activitate extracurriculară

22 octombrie

ora 10.00

 

Școala Gimnaziala nr.1 Fundeni 

    Prof. Georgiana Onișor - metodist - Școala Gimnazială nr 1 Fundeni 

Prof.   metodist Ivan Ramona Nicoleta

Prof. metodist Dobre Sebastian

3.

Lehliu - activitate demonstrativă și activitate extracurriculară

24 octombrie

ora 10.00

Școala Gimnazială nr.1 Radu Vodă

Prof. Olteanu Cornelia –consilier educativ - Școala Gimnazială nr.1 Radu Vodă

Prof. metodist - Crișan Ionuț

              Coordonator: Inspector educaţie permanentă, prof. Marioara Toader

 

PALATUL COPIILOR şi CLUBUL ELEVILOR OLTENIŢA

TEMA : Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea aptitudinilor artistice la copii

Nr.

crt.

Centrul metodic

Data / ora

Unitatea de învăţământ

Responsabili   profesorii

1.

Oltenița

4 decembrie 2019

10.00

Clubul Copiilor Oltenița

Vasile Lavinia director Palatul Copiilor Călărași

Constantin Mirela director Clubul Elevilor Olteniţa

Prof. Androne Alina Eugenia, prof. Apostol Verginica prof. Maria Maria

       Coordonator:    Inspector şcolar , Marioara Toader