Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

CAEN_CAER_CAEJ_Proiecte locale_2020

CAEN 2020

Adrese utile: Anexa 1_FORMULAR DE APLICAŢIE CAEN 2020 ;   Anexa 2_precizari completare formular ;      Anexa 3_criterii de evaluare explicate

În vederea selecției proiectelor pentru:

 • Calendarul Activităților Educative Naționale 2020 (CAEN 2020),
 • Calendarul Activităților Educative Regionale/Interjudețene (CAER 2020)
 • Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2020) și a
 • Proiecte locale - proiecte care solicită avizul IȘJ Călărași

vă comunicăm următoarele:

Termen de depunere la sediul IȘJ Călărași, secretariat.:

 • CAEN _ 30 septembrie 2019, 
 • CAER_10 octombrie 2019
 • CAEJ, Proiecte locale_ 20 octombrie 2019

După această dată proiectele nu mai pot primi aviz pentru desfășurarea acestora în 2020.

Proiectul va conține următoarele documente:

 • Formularul de aplicație pentru Apelul de propuneri 2020 (scris cu TNR 12, la un rând/maximum 9 pagini/fără anexe).
 • Un proiect nu poate depăși 9 pagini;
 • Proiectele care vor depăși 9 pagini (fără Diagrama Gantt, Raport și Regulament) vor fi eliminate din concurs;
  • Raportul ediției precedente (vizat de inspectorul educativ - 1 pagină + anexele);
  • Diagrama Gantt (1 pagină):
  • Regulamentul aprobat de inspectorul școlar general/inspector școlar educativ (doar în cazul concursurilor).
  • Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare (obligatoriu); 
 • CD-ul cuprinde: Formularul de aplicație, Raportul ediției precedente

Propunerea de proiect se înregistrează la unitatea școlară aplicantă și va fi semnată de directorul unității și de coordonatorul proiectului.

 • Foaia de gardă a dosarului va cuprinde:
  • Titlul proiectului (Exemplu:
   • Concurs național de folclor „Toamna muzicală” =dacă este un concurs național,
   • Concurs regional/interjudețean de folclor „Toamna muzicală” = dacă este un concurs interjudețean și respectiv
   • Concurs județean de folclor „Toamna muzicală”-dacă este un concurs județean), anvergura proiectului (național, interjudețean, județean).
   • Proiect local de .....
 • Data etapei finale de desfășurare.
 • În baza evaluării Comisiei naționale se va întocmi CAEN, CAER/I; 2020.
 • În conformitate cu evaluarea Comisiei județene se vor întocmi CAEJ , Activități locale 2020.
 • La preselecția realizată la nivel județean vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte:
 • proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial;
 • proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național;
 • proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;
 • proiectele cu taxă;
 • proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării;
 • proiectele bazate exclusiv pe corespondență;
 • concursurile fără cel puțin o etapă de calificare anterioară celei naționale;
 • concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total de participanți.
 • concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total de participanți.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită respectării prevederilor Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012 și precizărilor din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare. 

Marioara Toader