Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

INFORMARE PRIVIND CONCURSUL DE SUPLINIRE, TESTAREA SUPLINITORILOR NECALIFICATI SI INCADRAREA PRIN PLATA CU ORA

Suplinitorii calificati care nu au depus dosare in luna mai si solicita participarea la concursul de suplinire din 4 septembrie 2019, vor depune dosare la ISJ Calarasi in perioada 30 august 2019 - 2 septembrie 2019 intre orele 9-14.

Cerere inscriere concurs suplinitori calificati care nu au depus dosare in luna mai 2019 (Pentru a elimina din birocratia inscrierilor la concurs, candidatii care au depus dosare in luna mai 2019 si care nu s-au prezentat/s-au retras de la concursul din 17 iulie 2019, vor fi inscrisi in borderourile de sala, urmand sa completeaze o cerere in ziua concursului)

 

Suplinitorii cu studii necorespunzatoare postului vor depune dosarele pentru testare in perioada 30 august 2019 - 2 septembrie 2019 la Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu Calarasi, intre orele 9-14. Testarea va avea loc in ziua de 4 septembrie 2019 la Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu Calarasi doar pentru posturi de invatatori si educatoare.

Cerere suplinitori necalificati

 

REPARTIZAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA:

Directorul unității emite decizie de încadrare la plata cu ora pentru personalul titular al unității și, în baza cererilor primite în școli, va trimite la IȘJ tabele cu propuneri de plata cu ora pentru personalul didactic titular din alte unități de învățământ, personalul didactic asociat și personalul didactic pensionat, PE BAZA REZULTATELOR OBTINUTE LA INTERVIU

ETAPE

a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ ȘI SUSȚINEREA INTERVIURILOR ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN REGIM PLATĂ CU ORA;

Perioada: 19-27 august 2019

b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat PE BAZA REZULTATELOR OBTINUTE LA INTERVIU

Termen: 28 august 2019

c) transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora/cumul şi a rezultatelor obţinute la interviu, precum şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete, conform ANEXEI care se trimite și în forma editabilă în EXCEL

Termen: 29 august 2019

Cerere incadrare prin plata cu ora