Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

PRETRANSFER

SEDINTA PUBLICA VA AVEA LOC in data de 26 aprilie 2021 IN SALA DE SEDINTE A ISJ incepand cu ora 10 dupa urmatorul grafic:

ora 10,00 DISCIPLINELE DE CULTURA GENERAL si DISCIPLINELE TEHNOLOGICE

ora 11,00 INVATATORII

ora 11,30 EDUCATOARELE

LISTA actualizata A CADRELOR DIDACTICE INSCRISE LA ETAPA DE PRETRANSFER

LISTA CADRELOR DIDACTICE TITULARE IN JUDETUL CALARASI CARE SI-AU DEPUS DOSARE DE PRETRANSFER IN ALTE JUDETE

POSTURI/CATEDRE pentru pretransfer.

Lista completa a posturilor poate fi consultata accesand linkul urmator: http://titularizare.edu.ro/2021/generated/files/j/index.html#CL

Cerere pentru ISJ (se depune in perioada 9-14 aprilie a.c.)

Cerere pentru obtinerea acordului (NU SE MAI DEPUNE la unitatea scolara la care se solicita pretransferul) 

Metodologie pretransfer

Calendar pretransfer (contestatiile la punctaje se depun pana vineri, 16 aprilie a.c., ora 12,00)

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. b), lit. i) (i), lit. j) (i) şi (ii) şi lit. l) din CALENDARUL ETAPEI DE PRETRANSFER .

 

*Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv. ANEXA 4

 

Model de acord_acord de principiu emis de directorul unităţii (pe 21 aprilie se analizeaza in CA al unitatii scolare, se emite si se transmite cadrului didactic)

Model de raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ

Model-adresa-de-instiintare-ISJ_acorduri_pretransfer (se emite si se transmite pe 21 aprilie a.c.)

Fisa de evaluare (se ataseaza la dosarul depus la ISJ)