Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie

  1. stabilirea în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie;

Perioada: 22-23 august 2022

  1. transmiterea hotărârilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la inspectoratele şcolare;

Termen: 24 august 2022

  1. emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie; emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer, detaşare pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie şi pentru cadrele didactice cărora li s-a modificat durata contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care au participat la aceste etape de mobilitate şi au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2022.

Perioada: 25-29 august 2022

 

Extras Metodologie

  •  Art 21 (6)Pentru cadrele didactice debutante repartizate începând cu data de 1 septembrie 2012, ca urmare a participării la concursul național, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată care, de la data angajării pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru perioadă nedeterminată pe care au fost repartizate, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2022, acumulează o vechime efectivă la catedră de cel mult 6 ani, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă și de rezervare a postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sesiunile 2016, 2017 sau 2018, consiliile de administrație ale unităților de învățământ în care au fost repartizate hotărăsc, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în condițiile în care aceste cadre didactice debutante și-au continuat activitatea în aceeași/aceleași unitate/unități de învățământ în care au fost repartizate.
  • (7)  În baza hotărârii consiliului de administrație al unității/ unităților de învățământ privind modificarea din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, pentru cadrele didactice prevăzute la alin. (6), inspectoratele școlare emit noi decizii de repartizare cu statut de cadre didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar, până la data de 31 august 2022.
  • (8)  În situația în care, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2022, cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, prin concurs național, începând cu data de 1 septembrie 2012, acumulează, de la data angajării pe posturile didactice/catedrele publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată pe care au fost repartizate, o vechime efectivă la catedră mai mare de 6 (șase) ani și nu promovează examenul național pentru definitivarea în învățământ, sesiunea 2022, precum și cadrele didactice debutante repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 septembrie 2016, care nu promovează examenul național pentru definitivarea în învățământ, sesiunea 2022, au posibilitatea, cu acordul acestora, de a rămâne încadrate pe perioadă determinată și în anul școlar 2022-2023, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost încadrate, cu excepția cadrelor didactice debutante care au beneficiat de acest drept în anul școlar anterior. Până la data de 31 august 2022, inspectoratele școlare emit decizii în acest sens.