Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Metodologia de selecție a personalului din Romania pentru posturi didactice din cadrul sistemului Școlilor Europene, calendarul de organizare a concursului, lista posturilor didactice pentru care se organizeaza concurs, bibliografia de concurs