Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Mobilitate personal didactic 2022-2023

Mobilitatea personalului didactic 2022-2023

Mobilitatea personalului didactic

Sursa: https://www.edu.ro/mobilitate-personal-didactic

 

   Metodologia-cadru reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

 • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023 

 • Modele de subiecte pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 2021

 • Ordin nr. 5.975/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

  • Anexa 1 [arhivă RAR]: P R O G R A M E L E pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

  • Anexa 2Lista disciplinelor pentru care au fost aprobate programele pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

 • Ordin nr. 5.991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 - 2022 

  • AnexăMetodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 - 2022

 • Ordin nr. 5.574/17.09.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

***

Arhivă 

► Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 - ordinul nr. 4.667/06.07.2020 pentru modificarea anexei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019

► Ordin nr. 4.749/24.07.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

► Ordinul nr. 4.302/21.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019.

 • Anexa 1
 • Anexa 2: Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 (abrogată)
 • Anexa 3 (proba orală eliminatorie de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea)

Concurs titularizare:

 • Programe specifice pentru concurs titularizare - Cultură generală
 • Programe specifice pentru concurs titularizare - discipline tehnologice
 • Programe specifice pentru concurs titularizare - maiștri instructori

În fișierele atașate (vezi la finalul articolului subsecțiunea Cadru normativ) pot fi consultate:

 • legislația specifică
 • calendarul pentru mobilități
 • centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările
 • probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

 

Website dedicattitularizare.edu.ro

Cadru normativ: 
Materiale informative: