Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Organizarea simulării  probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 - 2019

18 – 21 martie 2019  Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național se organizează pentru elevii claselor terminale ale liceului, a XII-a zi și a XIII-a seral/frecvență redusă  la care participă și elevii claselor a XI-a zi și a XII-a seral/frecvență redusă, învățământ de masă.”

1. O R D I N  MEN nr. 3185/18.02.2019 privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național,în anul școlar 2018 - 2019 
2.Anexa 1- Calendarul simularilor
3.Procedura simulare
4.Anexa_4_simulare_bac_cls_11_2019
5.Anexa_5_simulare_bac_cls_12_2019