Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Consiliere și orientare/ Consiliere şi  dezvoltare personală

Anul școlar 2017 – 2018

       Scrisoare metodică a IȘJ Călăraşi – Consiliere și orientare_2017:  Scrisoare_metodica_CO_2017

       Precizări ale MEN – ora de dirigenție:   Percizari_dirigentie

Gimnaziu:

Liceu:

Programele școlare, consiliere și orientare – activități de suport educațional pentru elevi, clasele IX-XII:

Învățământ profesional

  • Programa pentru consiliere și orientare – Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. 4437/29.08.2014 referitor la aplicarea programelor școlare în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și în învățământul profesional special, Anexa 3 OMEN 4437_29 08 2014_Consiliere si orientare IP3

A doua șansă: este valabil OMECTS nr. 5248/31.08.2011 (Anexa 2): Consiliere si orientare

Dirigenție:  este valabil Ordinul nr. 5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte

OMEN 5132/2009_ Activitatea dirigintelui

 

                                                             Toader Marioara - IŞJ Călăraşi