Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Activitatea metodico-științifică și de perfecționare - Palatul Copiilor Călăraşi şi Clubul Elevilor Olteniţa

Activitatea metodică științifică și de perfecționare a avut tema:

“INFLUENȚE  ALE EDUCAȚIEI  NONFORMALE  ÎN  DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII COPIILOR”

 

Motto:

            “CREATIVITATEA este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timp ce descurajarea o înăbuşă adesea chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare”
                                                                                                                                                                                                                                                                   Eseistul  Thomas Carlyl

 

1.jpg

2.jpg

Ieri, în Oltenița, a avut loc o activitate amplă, în cadrul unui Cerc Pedagogic al profesorilor coordonatori ai cercurilor celor două instituții din județ care oferă activitate extrașcolară coordonat de doamna director responsabil cerc Constantin Mirela - Clubul Copiilor  nr. 1 Oltenița.

 Dezvoltarea resursei umane din orice domeniu, pe tot parcursul vieţii, este un deziderat care se subscrie principiilor calităţii şi ale respectului faţă de propria persoană. Cercul pedagogic rămâne un prilej fericit de dezbatere la obiect, având latent energii nebănuite de înnoire și de relansare, reprezentând o modalitate eficientă de formare în învăţământul preuniversitar pentru că are în componenţă schimbul de practici, actualizarea procedurilor de lucru la nivelul specialităţilor şi informarea grupului.

 Informările au rolul de a fixa ţinte pentru activităţile profesorilor iar acestora li se oferă posibilitatea de a-şi lărgi viziunea de ansamblu asupra modalităţilor moderne de eficientizare a procesului educativ de la nivelul specialităţii sau de la nivel inter şi transdisciplinare.

 La eveniment au participat: doamna Toader Marioara inspector școlar educație permanentă, doamna Munteanu Laura inspector școlar management instituțional, doamna Călărașu Iulia inspector școlar management instituțional, domnișoara Vasile Monica metodist pentru educație permanentă zona Oltenița - și responsabil cerc doamna Vasile Lavinia director  - Palatul Copiilor nr. 1 Călărași.

După cuvântul de deschidere, doamna director Constantin Mirela a dat cuvântul  doamnei Toader Marioara inspector școlar educație permanentă.

Mesajul transmis celor prezenți este de a fi receptivi și deschiși, de a oferi copiilor exemple pozitive, de a găsi modalitățile potrivite pentru a-i determina pe copii să învețe și în acest fel să reușească să-i crească drepți, deștepți și buni pe acești copii, fără să uite că educația autentică se bazează pe toleranță, respect, responsabilitate și bunul simț ca valori fundamentale, urând cadrelor didactice prezente multă sănătate și putere de muncă pentru a forma oameni, pentru a pune la dispoziție priceperea, cunoștințele și timpul, copiilor și a-i ajuta pentru a reuși.

Doar prin educație copiii vor putea fi proprii lor stăpâni și vor putea face alegerile potrivite pe mai departe în viața personală, a specificat doamna inspector școlar de educație permanentă Toader Marioara, făcând referire la ambele tipuri de educație ce se completează una pe cealaltă: formală și nonformală.

Activitatea a debutat cu o expozitie de obiecte confecționate la Atelierul Fanteziei, desene și picturi de la cercurile de Studii Europene, Educație Plastică și Pictură.

La întâlnire, schimbul de bune practici s-a realizat prin prezentare Power Point de către doamna director responsabil cerc Constantin Mirela, materiale didactice ilustrative, secvenţe cultural-artistice, activităţi legate strict de educația nonformală care au surprins momente cheie ale creativității copiilor.

La activitățile cercurilor care funcționează în cadrul Palatului Copiilor și Clubului Copiilor din județul nostru, cadrele didactice încurajează creativitatea copiilor în orice domeniu.

Copilul care îşi manifestă permanent mirarea şi surpriza, încercând să surprindă ineditul lumii, neinfluenţat este considerat prototipul creativităţii.

Acest lucru, încercăm și reușim în mare măsură să-l  facem noi  având :         

Misiunea :  ”…să încurajăm copilul când aleargă,

                                     să-l mângâiem când cade și
                                                    să-l aplaudăm când se ridică”,

 asigurând cadrul propice desfăşurării unui învățământ de calitate, pentru a oferi noi şi importante avantaje educaţionale tinerilor județului nostru, prin transformarea Palatului Copiilor și Clubului Copiilor într-un locaș de cultură şi civilizaţie, ca centru de resurse educaţionale nonformale pentru comunitate, de a forma copiii ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze într-o societate dinamică de tip european.

Deviza noastră:            profesionalism;

                                      -  implicare,

                                      -  seriozitate

iar  VALORILE CHEIE care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:

                                       - perfecţionare  și inovaţie;

                                       - calitate și eficienţă;

                                       - lucru în echipă;

                                      - cooperare şi respect reciproc.

Nu există copil care să nu deseneze, să nu fabuleze.  Copilul transpune conştient realul într-un plan imaginar – creează !

            Din această perspectivă, la cercurile noastre punem accent pe cultivarea potenţialului creativ.
            Avem în vedere dinamismul, impetuozitatea, expresivitatea proprie , acel freamăt permanent sau acea vibraţie şi efervescenţă lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ, disponibilitatea de exteriorizare spontană şi autoexpresie însufleţită, analoage oricărui elan creator.

            Societatea contemporană , se caracterizează prin schimbări radicale care se petrec în conduită, la locul de muncă sau în familie, în educație, în știința și tehnologie, în religie și aproape orice aspect al vieții noastre.

            A trăi într-o asemenea lume presupune un înalt grad de adaptare, care este legat în mare măsura de creativitate. Creativitatea nu înseamnă doar receptarea și consumul de nou, ci în primul rând crearea noului. A fi creativ înseamnă a crea ceva nou, original, adecvat realității. A crea înseamnă a face să existe, a aduce la viață, a cauza, a genera, a produce.

Programele cercurilor în funcţie de care se stabilesc planificările tematice anuale şi semestriale sunt documente special elaborate ce prezintă o mare flexibilitate, diferenţiindu-se în funcţie de vârstă, sex, categorii socioprofesionale, interesul participanţior, aptitudinile şi înclinaţiile acestora. Sunt cuprinse activităţi care corespund intereselor, aptitudinilor şi dorinţelor copiilor..

Creativitatea înseamnă posibilitatea de comunicare: copilul se află într-un contact continuu cu lumea sa interioară şi cu lumea sa exterioară, exprimându-se prin joacă, dans, cântec, desen....         

 

 

5.jpg4.jpg3.jpg8.jpg7.jpg6.jpg

În urma prezentării au luat cuvântul doamnele inspector școlar de management instituțional Munteanu Laura și Călărașu Iulia, domnișoara metodist pentru educație permanentă zona Oltenița - Vasile Monica și responsabil cerc doamna director  Vasile Lavinia - Palatul Copiilor nr. 1 Călărași. Acestea și-au exprimat încrederea în dăruirea și în competențele profesionale ale cadrelor didactice din cadrul celor două instituții prezente. De asemenea tema a fost dezbătută de cadrele didactice prezente, cu exemplificări din activitatea de cerc a fiecăruia.

         Concluzia desprinsă în urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea tematicii alese este aceea că activitatea didactică la Palatul și Clubul Copiilor trebuie înţeleasă ca un act de creație.

 În încheierea activităţii, doamna director Constantin Mirela a mulţumit tuturor pentru participarea interactivă, plină de interes, menționând că importantă a rămas calitatea dezbaterii didactice urând tuturor bucurii, satisfacții, împliniri, putere de muncă și multă multa sănătate!

             De la cercul de dans modern coordonat de doamna profesoară Lefegiu Angela și de la cercul de Educație Muzicală coordonat de domnul profesor Pavelescu Dănuț un grup de copii au prezentat un scurt spectacol artistic.