Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

GRAFICUL SEDINTELOR/REPARTIZARILOR DIN PERIOADA AUGUST-SEPTEMBRIE 2021

? 20 august 2021 - detasarea in interesul invatamantului (NU SE ORGANIZEAZA SEDINTA PUBLICA),

? 23 august 2021- repartizarea cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie (au note peste 7 la titularizare în anii anteriori și au promovat și examenul de definitivat)                        

? 24 august 2021 - repartizarea candidaților care au obținut cel putin 7 la Titularizare 2021 pe posturi de suplinire,având prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2021-2022 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte), în condițiile prevăzute la art. 63 și 87 din Metodologie; Sedinta de repartizare va avea loc la sediul ISJ Calarasi, incepand cu ora 9.

GRAFICUL SEDINTEI DE REPARTIZARE DIN 24 AUGUST 2021 ESTE AICI

? 25 august 2021 - detasarea la cerere prin concurs specific (concurs de dosare)

GRAFICUL SEDINTEI DE SOLUTIONARE A DETASRILOR LA CERERE DIN DATA DE 25 AUGUST 2021 ESTE AICI

 

? 26 august 2021- repartizarea continuităților; NU SE ORGANIZEAZĂ ȘEDINȚA PUBLICA

LISTA CADRELOR DIDACTICE REPARTIZATE PRIN CONTINUITATE PE POST ESTE AICI (document in lucru)

 

? 26 august 2021- repartizarea candidaților care au obținut minim nota 5 la Titularizare 2021, apoi mediile din 2020-2015; INCLUSIV REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR CARE AU SOLICITAT CONTINUITATE DAR POSTUL S-A OCUPAT IN ETAPELE ANTERIOARE

GRAFICUL SEDINTEI DE REPARTIZARE DIN 26 AUGUST 2021 ESTE AICI (graficul contine 2 foi de lucru, una cu candidati cu note din 2021 si alta cu candidati cu note din anii anteriori)

 

POSTURI PENTRU SEDINTA DIN 26 audust 2021 (date in curs de actualizare)

 

 

? 8-10 septembrie 2021- repartizarea candidaților care vor promova concursul pentru suplinitori calificați, respectiv testarea pentru necalificați (la necalificati se va organiza testare DOAR pentru ÎNVĂȚĂTORI); dosarele se depun în perioada 1-2 septembrie, iar concursul/testarea vor fi pe 6 septembrie). CANDIDAȚII CARE AU DEPUS DOSARE IN LUNA MAI DAR NU S-AU PREZENTAT LA CONCURS, S-AU RETRAS ORI NU AU PROMOVAT CONCURSUL, VOR FI INSCRISI DIN OFICIU LA CONCURSUL DIN 6 SEPTEMBRIE 2021

? NOTĂ

Conform art 21 (6) din Metodologie: „Pentru cadrele didactice debutante repartizate începând cu data de 1 septembrie 2012, ca urmare a participării la concursul naţional, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată care, de la data angajării pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru perioadă nedeterminată, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2021, acumulează o vechime efectivă la catedră de cel mult 6 ani, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă şi de rezervare a postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, sesiunile 2016, 2017 sau 2018, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ în care au fost repartizate hotărăsc, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învăţământ, sesiunea 2021, modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în condiţiile în care aceste cadre didactice debutante şi-au continuat activitatea în aceeaşi/aceleaşi unitate/unităţi de învăţământ în care au fost repartizate.     

(7) În baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată, după comunicarea rezultatelor finale ale examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2021, pentru cadrele didactice prevăzute la alin. (6), inspectoratele şcolare emit noi decizii de repartizare cu statut de cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, până la data de 30 august 2021.

Etape:

a) stabilirea, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie;                                     Perioada: 23-24 august 2021

b) transmiterea hotărârilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ la inspectoratele școlare;                                                                                                       Termen: 25 august 2021

? Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:

  1. a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ;

Perioada: 26-27 august 2021

Notă: Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă doar în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională.

  1. b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat;

Termen: 30 august 2021

c) transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ şi depunerea acestuia la inspectoratele şcolare;

                Perioada: 31 august-1 septembrie 2021