Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Index articole

 

Politica naţională în domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor obiective majore:

 • calitatea ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere;

 • acces egal şi sporit la educaţie;

 • descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;

 • investiţia în capitalul uman – investiţia cea mai profitabilă pe termen lung;

 • compatibilizarea standardelor educaţionale din mediul rural la cele din mediul urban;

 • combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;

 • dezvoltarea instituţionlă a educaţiei permanente;

 • informarea partenerilor educaţionali şi a publicului.

Şi ISJ Călăraşi îşi defineşte politica educaţională în conformitate cu politicile naţionale şi europene, respectiv:

 • implementarea, la nivelul şcolii, a politicilor şi programelor naţionale de reformă în educaţie, evaluarea rezultatelor pe care noua legislaţie le defineşte în standarde şi indicatori de performanţă:

- dezvoltare curriculară în funcţie de nevoile elevilor;

- asigurarea resurselor necesare realizării finalităţilor propuse;

- dezvoltarea serviciilor de intervenţie timpurie pentru copii cu nevoi speciale;

- oferirea de servicii de sprijin şi suport familiilor copiilor CES (informare, formare şi consiliere);

- dezvoltarea resurselor umane /formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice,valorificarea potenţialului acestuia în raport cu nevoile, obiectivele, exigenţele organizaţiei;

- dezvoltarea profesională în acord cu nevoile individuale de dezvoltarea în domeniul profesional;

- atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale identificarea resurselor extrabugetare şi atragerea acestora prin proiecte educaţionale;

- dezvoltarea relaţiilor comunitare;

 • fundamentarea şi elaborarea planului de şcolarizare în concordanţă cu P.R.A.I şi P.L.A.I, cu respectarea specificităţii judeţului nostru şi contextului actual legislativ şi economic.

 • adaptarea curriculei la cerintele economiei locale şi regionale (competente solicitate de agenţii economici);

 • stimularea si consilierea unităţilor şcolare în elaborarea de proiecte europene în vederea atragerii de fonduri;

 • redefinirea şi consolidarea sistemului de formare a cadrelor didactice din judeţ.

Am folosit evaluările în urma inspecţiilor şcolare, analizele de nevoi locale şi prognozele aferente pentru o fundamentare cât se poate de realistă a ceea ce dorim să întreprindem în sistemul de învăţământ călărăşean.