Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

CONTINUITATE NOTE PESTE 5

Cererile se depun la unitățile școlare în perioada 25-27 aprilie 2016 (vezi model cerere), directorii unităților școlare comunică acordul/refuzul candidaților până pe 5 mai 2016 (vezi model acord) și transmit macheta solicitată de ISJ tot până pe 5 mai 2016. Candidații depun dosare la ISJ în perioada 13-20 mai 2016 (vezi model cerere).
Informații generale privind continuitatea la suplinire pentru candidații care au obținut note peste 7