Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

CAEN_2018

CAEN 2018

În vederea selecției proiectelor pentru Calendarul Activităților Educative Naționale 2018 (CAEN 2018), Calendarul Activităților Educative Regionale (CAER 2018) și Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2018) și a proiectelor care solicită avizul IȘJ Călărași (locale), vă comunicăm următoarele:

CAEN 2018 va avea o structură similară celui din anul 2017, bazându-se pe evaluarea proiectelor edițiilor 2017, realizată la nivel național. 

Formularul de aplicație pentru Calendarele Activităților Educative (CAEN, CAER, CAEJ și a celor care solicită avizul I.Ș.J. Călărași) și Fișa de evaluare a proiectelor propuse pentru 2018 sunt aceleași cu cele din 2017.

Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu Regulamentul de organizare a activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative, şcolare şi extraşcolare 3035-10.01.2012    Regulament de organizare a activitatilor cuprinse in CAEN-CAER

Procedura operațională Management– Educație permanentă și activități extrașcolare 

Termen de depunere (pentru toate tipurile de proiecte): 31 octombrie 2017, la sediul IȘJ  Călărași , secretariat

Se constituie la nivelul județului o Comisie județeană de evaluare a proiectelor educative care va avea următoarele atribuții:

a.Calendarul Activităților Educative Naționale 2018 (CAEN 2018)

 • validează rapoartele edițiilor 2017 ale proiectele educative din județul respectiv cuprinse în CAEN 2017 (inclusiv prin contactarea participanților)
 • realizează preselecția propunerilor de proiecte pentru 2018, din punct de vedere al criteriilor eliminatorii (condiția referitoare la numărul de județe participante la ediția anterioară);
 • transmite proiectele propuse a face parte din CAEN, grupate pe domenii, la Palatul Copiilor Sf. Gheorghe   și lista propunerilor de proiecte, în format electronic.

b.Calendarul Activităților Educative Regionale/Interjudețene 2018 (CAER 2018)

 • proiectele educative regionale, interjudeţene pot fi: simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, gale etc.;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAER 2018;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAER 2018 și transmite lista către Ministerul Educației Naționale;
 • unitățile școlare pot depune maximum 2 proiecte de nivel regional/interjudeț Palatul/clubul copiilor poate depune maximum 5 proiecte la nivel regional/interjudețean.
 1. Calendarul Activităților Educative Județene 2018 (CAEJ 2018)
 • pentru selecția proiectelor (concursuri, festivaluri, campanii, simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi) etc., de nivel județean, vor fi depuse proiecte care justifică participarea a cel puțin 10 unități școlare din județ – pentru concursuri, campanii, sesiuni de comunicări și a 10 formații artistice pentru festivaluri;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAEJ 2018;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAEJ 2018.
 1. Proiecte avizate de I.Ș.J. Călărași

Unitățile școlare care doresc să desfăşoare un proiect educativ, la nivel local, care marchează un eveniment zonal, regional, naţional, internaţional (exemple: Ziua Mondială a Mediului, campanii de prevenire, Ziua Porţilor Deschise, Ziua Internaţională a Copilului, sau alte evenimente), cu avizul I.S.J. Călărași, vor depune formularele de aplicaţie până pe data de 31 octombrie 2017, la secretariatul inspectoratului școlar, respectând precizările prezentei adrese.

 După această dată proiectele nu mai pot primi aviz pentru desfășurarea acestora în 2018.

Propunerile pentru CAEN, CAER, CAEJ/2018 și cele care solicită avizul IȘJ Călărași vor respecta următoarele:

 • Formularul de aplicație(document atașat), valabil pentru Apelul de propuneri 2018, (maximum 9 pagini, fonturi TNR 12, la un rând)   anexa 1_formular-de-aplicatie_2018
 • Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, conform Ordinului nr. 3035 din 10.01.2012; (Ordin_3035)
 • Raportul ediției anterioare. anexa 2_raport-_editie-2017
 • Fișa de evaluare a proiectelor(document atașat), valabilă pentru Apelul de propuneri 2018; anexa 3_fisa_evaluare_proiecte_2018
 • Indicațiile din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, fonturi italice (Toate cuvintele scrise cu caractere italice vor fi șterse din formularul final. Ele conțin doar indicații pentru completarea formularului de aplicație).
 • Dosarul de candidatură pentru CAEN, CAER, CAEJ. Acesta va cuprinde:
  • Formularul de aplicație (obligatoriu) + Diagrama Gantt (1 pagină);
  • Raportul ediției precedente (obligatoriu), semnat de coordonator, directorul unității – Vezi structura cu conținut minim;
  • Fișa pentru compendiu– format publisher, pe CD, (cel mult 4 pagini, font 10, Palatino Linotype); anexa 4_fisa_compendiu
  • Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare (obligatoriu); anexa 5_angajament
  • CD-ul cuprinde: Formularul de aplicație, Raportul ediției precedente – copia scanată a raportului și Fișa de compendiu.
 • Propunerea de proiect se înregistrează la unitatea școlară aplicantă și va fi semnată de directorul unității și de coordonatorul proiectului.
 • Foaia de gardă a dosarului va cuprinde:
  • Titlul proiectului (Exemplu: Concurs național de folclor „Şi tu poţi fi o stea” =dacă este un concurs național, Concurs interjudețean de folclor „Şi tu poţi fi o stea”  = dacă este un concurs interjudețean și respectiv Concurs județean de folclor „Şi tu poţi fi o stea”-dacă este un concurs județean), anvergura proiectului (național, interjudețean, județean).
  • Data etapei finale de desfășurare.

În baza evaluării Comisiei naționale se va întocmi CAEN 2018. În conformitate cu evaluarea Comisiei județene se vor întocmi CAER și CAEJ 2018.

Din evaluare vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte:

 • proiectele care nu respectă precizările de mai sus;
 • proiectele care nu au menționat corect denumirea proiectului, conform exemplelor de mai sus;
 • proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial;
 • proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național;
 • proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;
 • proiectele cu taxă;
 • proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării;
 • proiectele bazate exclusiv pe corespondență;
 • concursurile fără cel puțin o etapă de calificare anterioară celei naționale;
 • concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total de participanți.

– Vă rugăm să acordați o atenție deosebită respectării prevederilor Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012 și precizărilor din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare. 

Coordonatorii proiectelor cuprinse în CAEN, CAER și CAEJ pot participa la cursurile de formare „Managementul proiectelor educative” din oferta CCD  Călărași .

Toader Marioara – ISJ Călărași