Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

 • CONTINUITATI

  LISTA CADRELOR DIDACTICE PROPUSE PENTRU CONTINUITATE date in curs de actualizare

 • SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 26 AUGUST 2020

  Graficul sedintei din data de 26 august 2020 Sedinta va avea loc la sediul ISJ Calarasi

  Lista cadrelor didactice care solicita repartizare in baza notelor din anii anteriori

  Ordinea în care vor fi repartizate cadrele didactice în şedinţa de repartizare din 26 august 2020

  Lista posturilor/catedrelor

 • INFORMATII CONCURS SUPLINIRE/TESTARE NECALIFICATI/INCADRARE LA PLATA CU ORA 2020

  Lista posturilor neocupate la data de 28 August ( multe din aceste posturi vor fi ocupate in etapa de încadrare la plata cu ora, aceasta etapa derulându-se pana pe 2 Septembrie 2020).
  Următoarea actualizare a posturilor se va face pe 3 Septembrie și va conține lista posturilor rămase după încadrarea la plata cu ora;  din aceasta lista publicată pe 3 Septembrie se va face repartizarea in ședința din 4 Septembrie a cadrelor didactice care vor promova concursul/testarea din 1 Septembrie.

     INFORMATII CONCURS SUPLINITORI CALIFICATI

   

   

  Suplinitorii calificati care nu au depus dosare in luna IULIE 2020 si solicita participarea la concursul de suplinire din 1 septembrie 2020, vor depune dosare la ISJ Calarasi in perioada 26-27 august 2020 intre orele 9-14. 
  Borderourile de sali

  In atentia candidatilor

  Concursul va avea loc in ziua de 1 septembrie 2020 la Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu Calarasi. Accesul in sali se va face in intervalul 7,45-8,30. NU SE ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU DISCIPLINELE: GEOGRAFIE, ISTORIE, SOCIO UMANE, BIOLOGIE, RELIGIE, LIMBA ȘI LITERATURA ROMANĂ 

  Cerere inscriere concurs suplinitori calificati care NU AU DEPUS dosare in luna IULIE 2020  Documentele necesare intocmirii dosarului sunt pe ultima pagina a cererii; NU SE ACCEPTA DOSARE INCOMPLETE!!!)

  (Pentru a elimina din birocratia inscrierilor la concurs, candidatii care au depus dosare in luna iulie 2020 si care nu s-au prezentat/s-au retras/au obtinut note sub 5 etc la concursul din 29 iulie 2020, vor fi inscrisi in borderourile de sala, urmand sa completeaze o cerere in ziua concursului)

  Extras metodologie privind concursul de ocuparea a posturilor

  Declaratie pe propria raspundere necesara intocmirii dosarului

  Fisa medicala trebuie sa contina formularea APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT. Alte formulari nu vor fi acceptate.

  Adeverinta/certificatul de integritate comportamentala (necesar la dosarul de inscriere) se obtine de la politie.

   

   

   

   

  INFORMATII SUPLINITORI NECALIFICATI

  Suplinitorii cu studii necorespunzatoare postului vor depune dosarele pentru testare in perioada 27-28 august 2020, intre orele 9-14.

  Pentru posturile de invatatori dosarele se depun la SCOALA GIMNAZIALA TUDOR VLADIMIRESCU CALARASI

  Pentru posturile de educatoare dosarele se depun la SCOALA GIMNAZIALA TUDOR VLADIMIRESCU CALARASI

  Testarea va avea loc in ziua de 1 septembrie 2020 la Scoala Tudor Vladimirescu Calarasi doar pentru posturi de invatatori si educatoare. Accesul in sali se va face in intervalul 7,45-8,30

  Borderourile de sali

  In atentia candidatilor

  Cerere suplinitori necalificati   Documentele necesare intocmirii dosarului sunt pe ultima pagina a cererii; NU SE ACCEPTA DOSARE INCOMPLETE!!!)

  Extras metodologie privind etapa de testarea a suplinitorilor fara studii corespinzatoare postului

   Declaratie pe propria raspundere necesara intocmirii dosarului

   Fisa medicala trebuie sa contina formularea APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT. Alte formulari nu vor fi acceptate.

  Adeverinta/certificatul de integritate comportamentala (necesar la dosarul de inscriere) se obtine de la politie.

   

   

   

   

  REPARTIZAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA:

  Directorul unității emite decizie de încadrare la plata cu ora pentru personalul titular al unității și, în baza cererilor primite în școli, va trimite la IȘJ tabele cu propuneri de plata cu ora pentru personalul didactic titular din alte unități de învățământ, personalul didactic asociat și personalul didactic pensionat

  Cerere incadrare prin plata cu ora

  Extras metodologie incadrare plata cu ora

  ETAPE

  a) înregistrarea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ sau la inspectoratele școlare (daca postul/catedra la care cadrul didactic a predat in anul scolar anterior s-a ocupat in etapele anterioare; sau daca cadrul didactic solicita incadrare la plata cu ora la o unitate la care nu a mai predat anul scolar trecut);

  Zilele: 28 și 31 august 2020

  b) atribuirea orelor neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ, acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat și depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele școlare;

  Termen: 1 septembrie 2020

  c) atribuirea orelor neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract

  individual de muncă pe perioadă determinată (SUPLINITORII CALIFICATI REPARTIZATI PRIN DECIZIA ISJ) la nivelul unității;

  Termen: 1 septembrie 2020

   

  d) acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unitați de învățământ și depunerea/transmiterea acestui aviz la inspectoratele școlare;

  Termen: 1 septembrie 2020

  e) transmiterea, la inspectoratele școlare, a:

  (i) listei posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete rămase neocupate;

  (ii) listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plată cu ora, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare;

  Perioada: 1-2 septembrie 2020

   

   

 • SEDINTA PUBLICA DE REPARTIZARE din 20 AUGUST 2020

  Sedinta va avea loc  in amfiteatrul din incinta LICEULUI TEHNOLOGIC SANDU ALDEA CALARASI dupa acest grafic

  Lista posturilor

 • SEDINTA PUBLICA DE REPARTIZARE din 13 AUGUST 2020

  Sedinta va avea loc in amfiteatrul din incinta LICEULUI TEHNOLOGIC SANDU ALDEA CALARASI, cu pastrarea masurilor de distantare impuse de starea de alerta

  Participa cadrele didactice care au obtinut note peste 7 la disciplinele la care sunt posturi publicate pe perioada nedeterminata (titularizabile): ARTE VIZUALE, EDUCATIE FIZICA, INVATATORI, EDUCATOARE, LIMBA ENGLEZA, LIMBA FRANCEZA, MATEMATICA, PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA dupa urmatorul grafic orientativ:

  ora 9,00 ARTE VIZUALE, MATEMATICA, PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA, EDUCATIE FIZICA

  ora 9,30 LIMBA FRANCEZA, LIMBA ENGLEZA, 

  ora 10, 00 INVATATORI

  ora 11,00 EDUCATOARE

  Lista posturilor titularizabile poate fi consultata AICI

  !!!! Lista candidatilor  include si candidatii care au facut cerere de repartizare in judetul Calarasi, desi au sustinut proba scrisa in alt judet.

 • IN ATENTIA CANDIDATILOR CARE SOLICITA REPARTIZARE IN ALT JUDET

  ADRESA MEC 33134/06.08.2020

  LISTA FINALA A CANDIDATILOR DIN ALTE JUDETE CARE SOLICITA REPARTIZARE IN CALARASI

  Cadrele didactice care au sustinut proba scrisă în alt județ/municipiul București, au promovat cu nota peste 7 (sapte) și solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante TITULARIZABILE în județul Călărași, vor depune/transmite  solicitarea la ISJ Călărași, înperioada 6-7 august 2020.Solicitările se pot transmite și electronic, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., utilizând modelul de cerere de mai jos  (model nr. 1).

  Candidații care au susținut proba scrisă în județul Călărași au promovat cu nota peste 7 (sapte) și solicită repartizarea pe posturi TITULALARIZABILE în alt județ, vor depune/transmite informare, în scris, la ISJ Călărași, cu privire la faptul că solicită repartizarea în alt judet. Informarea se poate transmite și electronic, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., utilizand modelul 2 de cerere de mai jos.

  Se vaanexa și copie după cartea/buletinul/adeverința de identitate.

  Termenul limita pana la care se pot depune/trimite solicitarile/informarile este vineri, 7 august 2020, ora 14,00 (nu mai devreme de 6 august 2020)

  MODELE SOLICITARE/INSTIINTARE

 • GRAFICUL SEDINTELOR DE REPARTIZARE DIN PERIOADA AUGUST - SEPTEMBRIE 2020

  ? 12 august 2020 - repartizarea cadrelor didactice angajate deja cu contract de munca pe perioada viabilității postului, din 1 septembrie 2019, care au participat la Titularizare 2020 și au obținut minim nota 7 și au și definitivatul promovat.

  La concursul organizat in judetul Calarasi nu sunt candidati care indeplinesc conditiile de repartizare din 12 august 2020

  ? 13 august 2020 - repartizarea candidaților care au obținut minim notă 7 la Titularizare 2020, indiferent de statutul lor (titulari sau nu!), pe posturi publicate pe perioadă nedeterminată (titularizabile)  -EDUCATIE VIZUALA, EDUCATIE FIZICA SI SPORT, INVATATORI, EDUCATOARE, LIMBA ENGLEZA, LIMBA FRANCEZA, MATEMATICA, PSIHIPEDAGOGI SPECIALA. Repartizarea se va face în ordine descrescătoare a notelor pe disciplina respectivă, în limita posturilor didactice titularizabile. Și candidații din alte județe vor putea fi repartizați (este vorba de cei care vor face cerere în perioada 6-7 august 2020 pentru a fi repartizați în alt județ decât cel la care au susținut proba scrisă, deci lista cu cei care vor fi repartizați în ordine descrescătoare a mediilor îi va include și pe ei);

  ? 14 august 2020 - repartizareacandidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular, indiferent de viabilitatea postului (pretransfer prin concurs)

  ? 18 august 2020 - detasarea in interesul invatamantului, respectiv repartizareacadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie (au note peste 7 la titularizare în anii anteriori și au promovat și examenul de definitivat

                                     

  ? 20 august 2020 - detasarea la cerere pentru titularii care au sustinut concursul din 29 iulie 2020 si repartizarea candidaților care au obținut cel putin 7 la Titularizare 2020 pe posturi de suplinire,având prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2020-2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte), în condițiile prevăzute la art. 61 și 85 din Metodologie;

   

  ? 24 august 2020 - detasarea la cerere prin concurs specific (concurs de dosare) Lista cadrelor didactice care solicuta detasare prin concurs specific (LISTA CADRELOR IN CURS DE ACTUALIZARE ȘI CORELARE CU DATEKE DIN APLICAȚIE)

  SEDINTA VA AVEA LOC IN SALA DE ȘEDINȚE A ISJ ASTFEL:

  INCEPÂND CU ORA 9, 00 educatoarele și învățătorii 

  INCEPAND CU ORA 9,30 restul specializărilor/disciplinelor

   

  ? 25 august 2020- repartizarea continuităților;NU SE ORGANIZEAZĂ ȘEDINȚA PUBLICA

  ? 26 august 2020- repartizarea candidaților care au obținut minim nota 5 la Titularizare 2020, apoi mediile din 2019-2014 (repartizare cf art 90 din Metodologie); INCLUSIV REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR CARE AU SOLICITAT CONTINUITATE DAR POSTUL S-A OCUPAT IN ETAPELE ANTERIOARE

  ? 4-8 septembrie 2020- repartizarea candidaților care vor promova concursul pentru suplinitori calificați, respectiv testarea pentru necalificați (dosarele se depun în perioada 26-27 august ptr calificați, respectiv 27-28 august pentru necalificați, iar concursul/testarea vor fi pe 1 septembrie)

   

  NOTĂ

  Conform art 21 (6) din Metodologie: „Pentru cadrele didactice debutante repartizate începând cu 1 septembrie 2012, ca urmare a participării la concursul naţional, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată care, de la data angajării pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru perioadă nedeterminată, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2020, acumulează o vechime efectivă la catedră de cel mult 6 ani, precum şi pentru cadrele didactice debutante care au ocupat posturi în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare4, sesiunile 2015, 2016, 2017 sau 2018, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ în care au fost repartizate hotărăsc, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învăţământ, sesiunea 2020, modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată.”

  Etape:

  a) stabilirea, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie;

  Perioada: 20-21 august 2020

  b) transmiterea hotărârilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ la inspectoratele școlare;

  Termen: 24 august 2020

 • REZULTATE FINALE CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR_DUPA CONTESTATII

  REZULTATE initiale

  REZULTATE FINALE DUPA CONTESTATII

  Contestațiile se depun/ transmit la Inspectoratul Școlar astfel:

  -în data de 4 august 2020 până la ora 21:00

  -în data de 5 august 2020 până la ora 12:00

              Conform Procedurii MEC nr 32446/24.07.2020, in contestație candidatul va preciza următoarele informații: județul, nr. și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată, adresa de e-mail, numărul de telefon și denumirea uneia dintre instituțiile/ unitățile de învățământ absolvite.

              Contestația se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

              Contestațiile se pot transmite și prin poștă electronică la adresaAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

              În situația în care contestația se transmite prin poștă electronică candidatul anexează la contestația trimisă și o copie a buletinului/ cărții de identitate.

              Model de contestație

 • Subiecte și bareme

  https://www.edupedu.ro/titularizare-2020-subiectele-si-baremele-de-la-titularizare-au-fost-publicate-de-ministerul-educatiei/

 • 28.07 comunicat_de presa_titularizare

  28.07  comunicat_de  presa_titularizare

 • Anunt - accesul candidatilor in sali la concursul de titularizare

  Anunt-accesul candidatilor in sali la concursul de titularizare
 • Instrucțiuni candidați titularizare 2020

  Instrucțiuni candidați titularizare 2020

 • În atenția candidaților la concursul de titularizare 2020

  În atenția candidaților la  concursul de titularizare 2020

 • Precizări începere probă scrisă Titularizare 2020

  Precizări începere probă scrisă Titularizare 2020

 • INFORMATII CONCURS TITULARIZARE

  ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

  LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR

   

  Lista candidaților participanți la concurs (repartiția pe sali) 

  Accesul candidaților în săli se face astfel:

  Intrarea de la sala de sport (CORPUL C) este pentru candidații din următoarele săli:

  Parter:  S1

  Parter:  S2, S3,S4, S5, S6, S7, S8

  Obs: Sala de bagaje este la intrarea în corpul C,la sala de gimnastică

  Intrarea dincurtea interioară (CORPUL B) este pentru candidații din următoarele săli:

  Etaj I: S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16

  Etaj II: S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23

  Obs: Sala de bagaje este la intrarea în corpul B

  Intrarea principală a școlii (CORPUL A) este pentru candidații din următoarele săli:

  ParterS24, S25, S26, S27

  Etaj IS28, S29, S30,S31, S32

  Obs: Sala de bagaje este la intrarea în corpul A

   

  Concursul va avea loc miercuri, 29 Iulie 2020, la Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu Calarasi, cu respectarea tuturor măsurilor de precauție și protecție privind pandemia de covid 19.

  Din cauza căldurii excesive, ministerul a decalat ora de începere a concursului cu o ora (ora 9,00 fata de ora 10,00 cat era inițial)

  Accesul in sali se va face de la ora 7,00 pana la ora 8,15. După aceasta ora nu va fi permis accesul in centrul de concurs.

  Vor fi 3 cai de acces, iar fiecărui candidat ii va fi verificată temperatura corporală (care nu trebuie sa depășească 37,3 C) de către cadre medicale care vor asigura asistenta medicala pe întreaga durata a desfășurării concursului. Pentru a limita timpul de acces in sali (care include și lăsarea bagajelor/telefoanelor la sălile de bagaje) candidatii sunt rugați sa nu aibă asupra lor bagaje/telefoane, in felul acesta evitându-se aglomerația la locul de depunere a bagajelor. De asemenea, deoarece la intrarea in clădirea școlii va trebui sa se păstreze distanța corespunzătoare între candidați, curtea școlii nu va fi disponibilă pentru parcarea mașinilor candidaților (cu alte cuvinte, pentru a va încadra in ora limita de acces in clădire, va rugam sa aveti in vedere si faptul ca parcarea mașinilor personale nu se face in curte și va trebui sa găsiți parcări libere in apropierea școlii).

   

   

  4 AUGUST 2020 - afisarea rezultatelor

  4 – 5 AUGUST 2020- inregistrarea contestatiilor la sediul ISJ Călărași

  (4 AUGUST 2020până la ora 21.00 si 5 AUGUST 2020până la ora 12.00)

  11 AUGUST 2020- afisarea rezultatelor definitive  

  Repartizarea pe posturi se face in sedinta publica la ISJ Călărași, in data13 august 2020 pentru candidatii care au obtinut note peste 7, in limita posturilor publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata (și pe 20 -21 august 2020 pe posturi netiutularizabile)

  Candidatii cu note peste 5 vor fi repartizati in perioada 26-28 august 2020.

   


  Conform Calendarului mișcării personalului didactic, pe data de 17 iulie 2020 pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării, secțiunea TITULARIZARE 2020 și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Călărași s-au publicat datele de înscriere ale candidaților.

  Candidații au obligația de a verifica toate datele de înscriere care îi vizează (disciplina de concurs, modulul psihopedagogic, avizul cultului ortodox, avizul de educație specială, absolvent an curent etc etc) și vor solicita în scris, dacă este cazul, corectarea acestora, până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15,00, pe adresa de e-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. (Se va formula o cerere care va fi scanata/fotografiată și se va atașa la emailul respectiv, alături de copie/fotografie de pe buletin)

  Netransmiterea unei astfel de solicitări conduce la concluzia că datele publicate sunt corecte și complete.

  În data de 22 iulie 2020 pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării, secțiunea TITULARIZARE 2020 și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Călărași se vor publica datele finale ale candidaților.

  Pentru candidații care nu au prezentat documente privind mediile anilor de studii s-a considerat ca medie de departajare nota 5 (cinci), conform precizărilor MEC.

  Candidații care din diverse motive decid să nu se prezinte la concursul din 29 iulie 2020 vor anunța în scris decizia luată (vor formula o declarație de neparticipare la concurs pe care o scanează/fotografiază și o vor trimite, alături de copie/fotografie de pe buletin, pe adresa de emailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Absolvenții promoției 2020 vor aduce la ISJ Călărași dovada promovării examenului de absolvire pânăcel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15,00 (dovada absolvirii se poate transmite și pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

   

  LISTA CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURS poate fi consultată accesând linkul http://titularizare.edu.ro/2020/

  Se organizează un singur centru de concurs ( Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu Calarasi). Vom reveni cu informații privind organizarea concursului.

   

  Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar este disponibil AICI.

   

  https://www.edu.ro/sites/default/files/anexa%20nr.%2019%20mobilitate%202020_2021.pdf

   

 • Informatii actualizate la data de 7 iulie 2020_REPARTIZARE IN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI

   

  Cererea-suplinire-in-baza-concursurilor-de-titularizare-2019_2018_2017 (pentru cadrele didactice care au obtinut note peste 5 in 2019/2018/2017, iar ulterior nu au obtinut note sub 5)

  Cerere-suplinire-in-baza-concursurilor-2016_2015_2014 (pentru cadrele didactice care au obtinut note peste 7 in 2016/2015/2014, iar ulterior nu au obtinut note sub 5)

  a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților care solicită angajare pe peentru cadrele didactice care au obtinut note peste 5 in 2019/2018/2017 iar ulterior nu au obtinut note subrioadă determinată în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014; verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;

   

  Perioada: 9 - 16 iulie 2020

  d) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 90 din Metodologie;

  Perioada: 26-28 august 2020

 • Date actualizate la 7 iulie 2020) CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE  OMEC NR 4549_SUSPENDAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII UNOR ACTIVITATI DIN METODOLOGIA DE MISCARE A PERSONALULUI DIDACTIC (NU MAI ESTE IN VIGOARE)

  CONCURSUL NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR:

  Având în vedere art 65 alin 17 si 18 din Metodologia de mobilitate, modificata si completata de  punctul 34 din OMEC nr. 4302/2020, cu următorul cuprins:

  „(17) Candidații care depun cereri de înscriere, conform alin. (1), însoțite de fișe de înscriere și cărora li se înregistrează datele de înscriere, conform alin. (5), într-un județ sau în municipiul București, se prezintă la proba scrisă în județul în care li s-au înregistrat datele în sistemul informatic.

  (18) Candidații care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în alt județ sau în municipiul București, în care nu a susținut proba scrisă, depun cereri în acest sens, în perioada prevăzută în Calendar, la inspectoratul școlar din județul/municipiul București în care solicită repartizarea și informează, în scris, inspectoratul școlar din județul în care a susținut proba scrisă.” 

  Conform celor de mai sus, facem precizarea ca nu mai este nevoie ca participantii la concursul din 29 iulie 2020 sa isi depuna dosare in mai multe judete. Este recomandabil sa participe la proba scrisa in judetul de domiciliu, putand face optiuni si pentru posturi/catedre in alt judet decat cel in care au sustinut proba scrisa. In acest fel se poate gestiona mai usor repartitia pe sali a candidatilor, evitandu-se absentele cauzate de participarea la proba scrisa in alte judete.
  ADEVERINTA MEDICALA TREBUIE SA CONTINA OBLIGATORIU FORMULAREA APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT, INDIFERENT DACA ESTE EMISA DE MEDICUL DE FAMILIE SAU DE MEDICUL DE MEDICINA MUNCII. ALTE FORMULARI (CLINIC SANATOS, APT PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS etc) NU SE IAU IN CONSIDERARE, SI ATRAG DUPA SINE INVALIDAREA PARTICIPARII LA CONCURS 

  Cerere-concurs-de-titularizare-2020 (SE depune in perioada 9-16 iulie 2020 la sediul ISJ Călărași, in intervalul orar 9,00 - 15,00, iar vineri pana la ora 14,00)

  Declaratie pe propria raspundere

  Avize_atestate-necesare-ocuparii-posturilor

  Calculul-mediei-de-departajare

  Modul-psihopedagogic

  Specializari-care-confera-dreptul-de-a-ocupa-posturi-in-invatamantul-special-fara-modul-de-invatamant-special

   

   

  MODELE SUBIECTE

  https://www.edupedu.ro/ghid-pentru-titularizare-2020-publicat-de-ministerul-educatiei-modificarile-calendarul-si-modele-de-subiecte/

   

  CALENDAR (CONFORM OMEC NR //06.07.2020) :

  a) înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020, la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului.

  Perioada: 9-16 iulie 2020

  b) afișarea pe site-ul inspectoratelor școlare a datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic a candidaților înscriși la concursul național

  Termen:17 iulie 2020

  c) depunerea, la inspectoratele scolare a adeverintelor de absolvire de către absolvenții promoției 2020

  Perioada: 1-9 iulie 2020 

  d) verificarea și, după caz, corectarea, în sistemul informatic, a unor date de înscriere ale candidaților

                                                                                                                                                                                                 Perioada:17-21 iulie 2020

  Notă. Candidații care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora pânî cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15,00 

  e) afișarea pe siteul șila avizierul ISJ a listei candidaților înscriși și a listei cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise ca concursul național care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul/catedra pe care sunt angajate și a listei posturilor/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice;

  Termen: 22 iulie 2020 

  f) desfășurarea probei scrise;

  Termen: 29 iulie 2020

  g) comunicarea rezultatelor inițiale;

  Termen: 4 august 2020

  h) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare (contestațiile pot fi trimise și prin poșta electronica până la ora 12.00, în data de 5 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația trimisă și cartea de identitate.

  Perioada: 4-5 august 2020 

  i) rezolvarea contestațiilor;

  Perioada: 5 - 10 august 2020

  j) comunicarea rezultatelor finale.

  Termen: 11 august 2020 

  k) înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi/catedre în alt județ, în care nu a susținut proba scrisă, la inspectoratul școlar din județul în care solicită repartizarea; informarea, în scris, a inspectoratului școlar din județul în care a susținut proba scrisă.

  Perioada: 6 - 7 august 2020

  l) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individula de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obținut minim nota 7 (șapte0 la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, pe posturile/catedrele pe care sunt angajate, în condițiile în care consiliile de administrație ale unităților de învățământ au confirmat, prin adresă scrisă, că posturile didactice/catedrele respective au o viabilitate estimată de cel puțin 4 (patru) ani școlari și pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată;

  Termen: 12 august 2020

  m) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte) pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile;

  Termen: 13 august 2020

  n) repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020 , pe posturi netitularizabile

                                                                                                                                                                                             Perioada 20-21 august 2020

   

 • Informatii actualizate la data de 19 august 2020_DETASARE LA CERERE

  SEDINTA VA AVEA LOC LUNI, 24.08.2020, IN SALA DE ȘEDINȚE A ISJ ASTFEL:

  INCEPÂND CU ORA 9, 00 educatoarele și învățătorii 

  INCEPAND CU ORA 9,30 restul specializărilor/disciplinelor


  FISA DE EVALUARE

  LISTA CANDIDATILOR ( date in curs de actualizare și corelare cu datele din aplicație)

  Cerere-detasare-la-cerere-prin-concurs-specific

  a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea pentru detașare la cerere prin concurs sau concurs specific; verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;

  Perioada: 9-16 iulie 2020

  b) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;

  Termen: 17 iulie 2020

  c) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;

  Perioada: 17-20 iulie 2020

  d) soluționarea contestațiilor

  Termen: 21 iulie 2020

  e) soluționare în ședință de repartizare a solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor;

  Termen: 20 august 2020

  f) detașare la cerere prin concurs specific (concurs de dosare, pe baza fisei de evaluare) în ordinea descrescătoare a punctajelor;

  Termen: 24 august 2020

 • CONTINUITATE NOTE PESTE 7

  Beneficiaza cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ (sau vor promova in 2020 examenul de definitivat), în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019, 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 din Metodologie).

  Cerere-continuitate-suplinire (se depune in scoli pana pe 9 iunie 2020, iar la ISJ se depune in perioada 10-15 iunie 2020)

  Instiintare-ISJ_acord_continuitate_nota_cel_putin_7_si_def_sau_inscrisi_la_def (se transmite la ISJ in perioada 10 - 15 iunie 2020)

  Acord_director_continuitate_nota_cel_putin_7_si_def_sau_inscrisi_la_def 

   

  ETAPE: 

  a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

                                                                                                                                                                                                        Până pe 9 iunie 2020

  b) discutarea și analizarea cererilor depuse, precum și comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

  Termen: 10 iunie 2020

  c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar.

  Perioada: 10 – 15 iunie 2020 

  d) verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;

  Perioada: 10 – 16 iunie 2020

  e) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

  Perioada: 18 – 26 iunie 2020

 • CONTINUITATE NOTE PESTE 5

  De prelungire duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, beneficiază cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie.

  Cerere-continuitate-suplinire (depunerea la scoli pana pe 9 iunie 2020, iar la ISJ in perioada 10-15 iunie 2020)

  Instiintare_ISJ_continuitate_nota_cel_putin_5 (in perioada 10 - 15 iunie 2020)

  Acord_director_continuitate_nota_cel_putin_5

  Etape:

  a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie;

  Până pe 9 iunie 2020

  b) discutarea și analizarea cererilor depuse, precum și comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie;

  Termen: 10 iunie 2020

  c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 și 85 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar.

  Perioada: 10 – 15 iunie 2020

  d) verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;

  Perioada: 10 – 16 iunie 2020

  e) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 61 şi 85 din Metodologie.

  Termen: 25 - 26 august 2020